RobertWeijdert.nl
  Hoofdpagina - Babys und Kleinkinder mit visuellem Funktionsverlust - Contact
Uitgeverij
Robert WeijdertUitgegeven Boeken:
 • Baby's en peuters met visueel functieverlies
 • Babys und Kleinkinder mit visuellem Funktionsverlust  Bestelsysteem
 • Boeken bestellen  Contactgegevens
 • Uitgeverij Robert Weijdert
 • Elbertsveen 27
 • 1261 VR, Blaricum
 • Tel: 06-40710325
 • e-mail: info@weijdert.nl


 • Baby's en peuters met visueel functieverlies
  Handboek voor ouders van jonge blinde en slechtziende kinderen.
  Voorwoord

  Inhoud

  Inleiding

  1.Ouderschap en familie
  De droom
  Hoe zou het geweest zijn als…
  Betekenis geven
  Het nieuwe evenwicht
  Met de veren schudden
  Begeleiding
  De tijd
  Niet alleen (kader)

  2.De eerste vragen
  Oppakken en vasthouden
  Reuk
  Verstijven
  Schrikken
  Afwenden
  Geluidsbron bepalen
  Reiken en grijpen
  Verbrokkeling van geluid
  Naar buiten
  Smaak, geur en tastzin

  3.Emotionele ontwikkeling
  Zich richten naar de ouder
  Glimlachen
  Handentaal
  Reacties op vreemden
  Hechting
  Eenkennigheid
  Persoon- en objectconstantie
  De goede toverfee
  Praten over anderen
  Zelfbewustzijn
  Herkennen en benoemen van gevoelens
  ….Gewoontes
  Ziekenhuisopnames(kader)

  4. Bewegen
  Slechtziend of blind
  Het begin
  1.De rol van ouders
  - Ontdekken dat bewegen plezierig is
  - Leren bewegen in de richting van de ouder
  2.Het kind: mogelijkheden en ervaringen
  - Balans vinden
  - Vallen en opstaan
  - Overgangen in beweging
  - Sneller? Wat is dat?
  3.Een uitnodigende omgeving
  Fases
  - Vasthouden
  - Loslaten
  - Zelf doen
  Tot slot
  Liedjes(kader)
  Programma’s (kader)

  5.Taal
  Het begin
  Stil zijn
  Stem opzoeken
  Spraak aflezen
  Boos zijn
  Begripsvorming
  Herhalen en uitbreiden
  Zweeftaal
  Veel vragen
  Papegaaien
  Grapjes

  6.Waarneming
  De gewone visueel-ruimtelijke ontwikkeling
  Visuele perceptie
  vorm
  ruimte
  aandacht of attentie
  Tastwaarneming
  Tactiele afweer
  Het begin van vorm- en ruimtewaarneming bij kinderen met visueel functieverlies
  Stimulering en training
  Begrippen
  Visuele stimulering
  Training
  o Gezichtswaarneming
  o De waarneming van hele vormen en contouren
  o Globaliseren
  o Detailwaarneming
  o Onvolledige vormen
  o Perspectief
  o Deel-geheel relaties
  o Van drie- naar tweedimensionaal
  o Figuurachtergrond of figuurondergrond
  o Integratie van kijken/luisteren en handelen
  o Strategie en wijze van verkennen
  o Taalbegrippen
  o Vertrouwd raken met de grote onzichtbare buitenwereld
  Methodes
  Schaalverkleining
  Uitlichten of vergroten
  o Lichtbak
  Hand over hand en hand onder hand
  Praten over zien
  Boeken (kader)
  Hoe handen onderzoeken (kader)

  7.De dagelijkse dingen
  Zelfredzaamheid stimuleren
  De badkamer
  Kleding
  Eten en drinken
  Zindelijkheid
  Slapen

  8.Spelen
  door Yolanda Moleman
  De rol van ouders
  Blinde kinderen
  Manipuleren
  Combineren
  Functioneel spel
  Fantasiespel
  Vormloos materiaal
  Samenspelen
  Slechtziende kinderen
  Manipuleren
  Combineren
  Functioneel spel
  Fantasiespel
  Samenspelen
  Verschillen
  Literatuursuggesties voor ouders(kader)

  9.Vragen die blijven
  Ontwikkelingsniveau
  Stereotiep gedrag

  10. Als er meer aan de hand is

  11.En verder
  Oppas
  Een ander huis
  Onbekende ruimtes
  Kinderdagverblijf en speelzaal
  Peuterrevalidatiegroepen
  schoolkeuze

  12 Adressen, sites en boeken

  Literatuur